Vårt parti

”Vi skapar ett blomstrande Hörby – tillsammans med byns invånare”

2022 är ett valår, bland de viktigaste frågorna som vi kommer att strida för är:

 • Ett nytt äldreboende skall omedelbart byggas eller inrättas i anpassade befintliga lokaler.
 • Önnebo skall omgående öppnas som ett trygghetsboende.
 • Kommunen skall bli självförsörjande på el genom satsningar på solenergi.
 • Samtliga skolor/förskolor i kommunen skall bevaras, underhållas och bygga till efter behov.
 • Utöka lokaltrafiken i hela kommunen.
 • Stöta och bidrag till ett rikligt föreningsliv i hela kommunen.
 • Stattena Östra skall bebyggas och planläggas enligt intentionerna i översiktsplan
 • Alla ska klara grundskolan
 • Det ska finnas ett modernt fungerande boende för alla inom LSS
 • Äldreboende där de boende själv väljer när de själv ska flytta.
 • Hemtjänstpersonal och även sjuksköterskor samt undersjuksköterskor ska vara trygga med en bra utbildning.

I Hörby arbetar vi också för att främja de lokala butikerna.

”Vill du ha lokala butiker imorgon, så använd de redan idag!”

Du får gärna också komma med fler förslag på hur vi kan göra Hörby bättre.

Tillsammans för ett blomstrande Hörby!

Skip to content