Vårt parti

Detta är några av alla de frågor vi står för, och kommer strida för:

Ett nytt äldreboende skall omedelbart byggas eller inrättas i anpassade befintliga lokaler.
Önnebo skall omgående öppnas som ett trygghetsboende.
Kommunen skall bli självförsörjande på el genom satsningar på solenergi.
Samtliga skolor/förskolor i kommunen skall bevaras, underhållas och bygga till efter behov.
Utöka lokaltrafiken i hela kommunen.
Stöta och bidrag till ett rikligt föreningsliv i hela kommunen.
Stattena Östra skall bebyggas och planläggas enligt intentionerna i översiktsplan
Alla ska klara grundskolan
Äldreboende där de boende själv väljer när de själv ska flytta.
Hemtjänstpersonal och även sjuksköterskor samt undersjuksköterskor ska vara trygga med en bra utbildning.

Tillsammans för ett blomstrande Hörby!

Skip to content