SPI Hörby

Tillsammans för ett blomstrande Hörby

Vårt partiprogram

 

Skola för alla barn, oavsett var de bor

Alla barn har rätt till att gå i skola, att lära sig. Då ska det inte spela någon som helst roll vart ditt barn bor, oavsett om den bor i byn eller utanför. Skolan är för alla, Oavsett förutsättningar. Därför strider vi för att byskolorna på landsbygden ska få vara kvar och att personalen där ska ges resurser för att lära ut. 

Vi ska även jobba för att de barn som har svårare att lära sig ska få sin möjlighet att lära sig.  Allt är möjligt – bara man har rätt resurser. Vi gör det möjligt – tillsammans.

Trygghet för boende, i hela Hörby

Att leva både i, och utanför kommunen ska kännas tryggt för alla invånare. Man ska inte behöva vara rädd. 

Vi ska också jobba aktivt för att droger inte ska förekomma någonstans i Hörby kommun, och därmed minska en stor del av den kriminaliteten som förekommer i kommunen.

Alla äldre ska få fler möjligheter...

Bara för att man blir gammal så ska man inte isoleras. Du som är äldre i kommunen ska ges samma möjligheter att få ett brukligt liv som de yngre. Detta innebär att du som är gammal också ska ges möjligheter att delta i sociala aktiviteter. 

Har du till exempel hemtjänst från Hörby kommun ska du också få samma standard på den hjälp du får, som alla andra med hjälpbehov, detta gäller även mat.

En by för gemenskap - för alla

Hörby är den lilla byn med många stora möjligheter´för gemenskap. Det är tyvärr inte självklart. 

Vi tycker dock att möligheten till ett berikat kultur och fritidsliv är medborgarnas rättighet. 

Därför kommer vi att fortsätta jobb med att bevara miljöer som öppnar möjligheter för Hörbys medborgare till en roligare fritid.