HÖRBY

avdelningen

Start   Styrelse/Uppdrag   Möten   Val 2014      Länkar   Kontakta oss

 

 

Först ett stort tack till alla medlemmar, som genom ideellt och frivilligt arbete, skapade förutsättningarn för vår framgång i Valet.

Det var 129 fler som röstade på oss 2014 mot 2010. Genom det valtekniska samarbete med SD sitter det SPI Välfärdens medlemmar i 17 nämnder, styrelser och rådgivande organ. I och med att valet är över så upphör vårt samarbete med SD. Du kan under fliken Styrelse/uppdrag se på vilka poster SPI Välfärdens medlemmar sitter och hur du kan nå dem.

Nu gäller det för oss, att kavla upp skjortärmarna och börja arbeta. Vi hoppas på ett bätte Hörby för alla kommuninvånare. Hör av dig med tips på hur vi skall agera.

Percy.

 

 

 

 

                                                                                                            

Bli medlem  Stöd SPI