n
 

 

HÖRBY

avdelningen

 

Start   Styrelse/Uppdrag   Möten   Val 2014     Länkar   Kontakta oss

På socialdemokraternas kongress över veckoslutet framförde Stefan Löfven åsikten att pensionsfonderna skulle kunna användas till att finansiera bl.a. järnvägen. Fonderna tycks vara ett ständigt orosmoln för statsmakten, som om det var allmänna medel.

 

Varje gång staten behöver pengar så sneglar man på fonderna. Krav ställs också att de skall placeras miljöriktigt och i ”Rättvisefonder”. Alla de som ställer krav har inte varit med om att bygga upp fonderna. Det gjorde dagens ATP pensionärer. Fonderna skulle vara en buffert och kompensera pensionerna när tiderna och konjunkturen försämrades.

 

ATP-pensionerna beslutades i Riksdagen i slutet på 50-talet. På 60-och 70-talen var det ytterst få som hade tjänat in någon pension. Alla avgifterna gick därför till fonderna, som snabbt växte. På 90-talet hade de flesta tjänat in sina pensionspoäng och var berättigade till pension. Fonderna växte inte längre men avkastningen tillfördes pensionssystemet och gör så fortfarande. Både till det äldre ATP-systemet och Inkomstpensionen.

 

Pensionsgruppen, som bildades 1991 och som då bestod av Alliansen och Socialdemokraterna, ansåg att fonderna inte behövdes. De nya pensionärerna, som omfattades av inkomstpensionssystemet, hade ju inte satsat några pengar i dessa. Under 90-talet var statens ekonomi körd i botten. Alla pengar behövdes för att rätta till denna och som vanligt såg man AP-fonderna som en dellösning. Det beslutades därför att under åren 1999, 2000 och 2001 skulle man ta 258 miljarder från fonderna.  Därefter skulle man ta ytterligare 96 miljarder vid lämpligt tillfälle. Den återstående delen av fonderna skulle förstärka inkomstpensionssystemet. OBS! Alla fem partierna var överens om detta.

 

Fram till 2010 gjordes tre utredningar om konsekvenserna av att ta ytterligare 96 miljarder. Två som Socialdemokraterna startade och en utredning som Alliansen begärde. I samtliga tre fall kom man fram till att pensionssystemet var så bräckligt att man inte vågade ta pengarna. Hade de 258 miljarderna funnits kvar i systemet så hade Bromsen inte sänkt pensionerna 2010 och 2011.

 

Man påstår att man tog pengarna som kompensation för att staten tog över kostnaden för garantipensionen. Detta är inte sant. Staten betalade redan den gamla Folkpensionen som garantipensionen ersatte. Någon extra kostnad för staten blev det inte. Trots detta skriver Pensionsmyndigheten på sin hemsida att det blev så. Karl-Erik Ohlsson, SPF:s förra ordförande, Berättade på ett SPF möte i Sösdala, att Göran Persson erkänt att man tog pengarna för att sanera rikets finanser.

 

Det är inte Regerings pengar. De tillhör de, som med sina pensionsavgifter på 60- och 70 talet, byggde upp ATP-fonderna. Hade det varit rättvist skulle de återbetalas till dem. Nu behövs de i Inkomstpensionssystemet. Vi måste se till att de stannar där och inte förskingras av staten.

 

Lars-Eald

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem  Stöd SPI