n
 

 

HÖRBY

avdelningen

 

Start   Styrelse/Uppdrag   Möten   Val 2014     Länkar   Kontakta oss

 

Vinster i välfärden diskuteras med fel fokus. Det är inte vinsterna, som det är fel på. Det är den avancerade skatteplaneringen som måste bort.

Vi kan slå fast att alla företag måste gå med vinst och de flesta företag måste också låna pengar, till investeringar, rationaliseringar, företagsköp m.m. I de flesta fall fungerar detta utmärkt. Problemen uppstår, när ett företag utnyttjar lagens kryphål och skaffar sig icke avsedd intäkt.

Detta är riskkapitalbolagen experter på att utnyttja. Deras mål är att betala så lite skatt som möjligt. Bygga upp och rationalisera företagen. Sedan sälja dem med god förtjänst efter 4 till 5 år. Då detta drabbar välfärden så är det skattepengar det handlar om.

 

De 5 största välfärdsföretagen omsatte år 2013, 22,4 miljarder kronor. Hade en vinst på ca 1,2 miljarder och betalade 26 miljoner i skatt. Detta är ju en löjligt låg summa. Skatten borde legat på 250 till 300 miljoner kronor, Men även om den gjort det, så hade man kunnat skicka minst 900 miljoner till sina ägares konton i lågskatteländer. Pengar som vi betalat in i skatt. Det är inte vinsterna i välfärden, som är problemet.

Enkelt förklarat, så arbetar dessa företag med ett litet eller inget eget kapital. De lånar därför upp hela driftskapitalet. Betalar en hög ränta på detta. Räntan, som är en kostnad för företaget, får man sedan dra av mot vinsten. Om räntekostnaden och vinsten blir lika stor. Så blir skatten 0 kronor.

 

Hur kommer man tillrätta med detta? Vi har haft en företagsskattekommitté som arbetat med frågan och lämnade sitt förslag till Regeringen i juni förra året. Förenklat uttryckt föreslog kommittén att alla räntekostnader skulle redovisas och beskattas som vinst. Detta skulle naturligtvis tvinga alla företag att betala skatt, men de beskattade miljarderna kan ju ändå föras ut ur landet. Förslaget hade också andra nackdelar. Ta t.ex. byggföretag. De måste låna hela sitt kapital för att bygga ett nytt hus. Om räntan på detta kapital skulle tas upp till vinst, skulle huset bli mycket dyrare, med högre hyror som följd. Redan nu är det dyrt att bygga hyreslägenheter. Troligtvis skulle inga sådana bli byggda i framtiden, om förslaget gått igenom, trots det skriande behovet av lägenheter med hyresätt.

 

Ilmar Reepalu har nu fått uppdraget av Regeringen att lösa problemet med ”Skatter i välfärden”. Det är bara att önska honom lycka till, med det omöjliga uppdraget. Man måste ju ha likadana regler för alla företag. Man kan inte heller ha regler, som allt för mycket skiljer sig ifrån andra länders regler. Då flyttar företagen från Sverige. Finns det då inga lösningar på problemet?

 

En gång i tiden skapade man 7 AP-fonder. Varför 7. Jo, de skulle konkurrera med varandra och bli bättre på att placera pensionspengar lönsamt. Bilda 3 till 5 företag inom välfärdssektorn. Köp den kompetens som behövs. Så gör alla privata företag. Låt de konkurrera om välfärdsprojekten i kommunerna, på samma villkor som riskkapitalbolagen. De ska naturligtvis betala skatt enligt svensk lag. De beskattade vinsterna skall användas till att sänka kostnaderna och förbättra välfärden och konkurrera ut riskkapitalbolagen. Kommuner kan slå sig ihop om startkapitalet. Staten kan också hjälpa till. Alla riskkapitalbolagen skulle fly Sverige. Får man inte ett antal miljarder över, att skicka till sina ägare. Kan man inte göra ett ”klipp”, när man säljer sina företag, så blir deras intresse svagt för Sveriges ”välfärd”.

Lars-Evald

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem  Stöd SPI