HÖRBY

avdelningen

Start   Styrelse/Uppdrag    Möten   Val 2010      Länkar   Kontakta oss

    

Med välfärd menar vi inte en stor offentlig sektor eller enbart

skola, vård och omsorg! Med välfärd menar vi motsatsen

till ”fara illa” det vill säga att ”fara väl”. Din välfärd!

 

Med välfärd menar vi din rätt att kunna leva på den pension du betalat till, under ett långt yrkesliv. Utan att behöva söka bidrag till bostad eller annat.

 

Med välfärd menar vi en sjukvård med tillräckliga resurser och vårdplatser att ta emot och vårda patienter på ett säkert och kvalificerat sätt.

 

Med välfärd menar vi en arbetsmarknad som inte stänger ute unga och gamla på grund av ålder. En flexibel arbetsmarknad som underlättar steget in i arbetslivet för de unga.

 

Med välfärd menar vi ett samhälle där alla åldersgrupper har representation.

Där de äldre generationerna vidareför sina kunskaper och erfarenhet för samhällets utveckling.

 

Detta är välfärd, för  SPI Välfärden

                                                                                      

Bli medlem  Stöd SPI