n
 

 

HÖRBY

avdelningen

 

Start   Styrelse/Uppdrag   Möten   Val 2014     Länkar   Kontakta oss

 

Så fick inte Socialnämndens ledamöter ansvarsfrihet. Eller fick de det ändå? En kompromiss löste problemet. Situationen var komplicerad. Den hade kunnat leda till att 15 toppolitiker hade fått lämna sina poster. Man ville inte gå emot revisorerna. Om man alltid gjorde det så är frågan, vad ska man ha revisorer till.

 

Enligt alla regler så hade revisorerna rätt. Nämnden hade överskridit sin budget. Kommunstyrelse och Fullmäktige hade uppmanat nämnden att skära ned på kostnaderna, så att de överensstämde med budget.  Det hade nämnden inte gjort. Fullmäktiges order hade inte genomförts. Att uppdraget var omöjligt har inte med saken att göra.

 

Det Fullmäktige kom fram till var en kompromiss. Man följde Revisorernas rekommendation och beviljade inte nämnden ansvarsfrihet. Samtidigt lovade man att inga nämndsledamöter skulle utsättas för några repressalier. Vårt kommunalråd Susanne Maijer skulle fått avgå, om man följt reglerna. Det behöver hon inte nu.

 

Socialnämnden har gått back under många år. Det är en kombination av att en stor del av nämndens utgifter är bundna enligt lag. De måste betalas för att Kommunen inte skall dras in för domstol. Hela tiden kommer det också nya uppdrag till nämnden, som bestäms av Riksdagen. Kommunen har t.ex. ett avtal med Migrationsverket, att ta emot ett antal flyktingar varje år. Migrationsverket betalar alla kostnaderna under de två första åren. Därefter går ansvaret över till kommunen. I huvudsak är det försörjningsstöd, som skall betalas ut och det ökar för varje år.

 

Kommunens ekonomisystem är inte heller anpassat för Socialförvaltningens behov. Ekonomiavdelningen meddelade i november 2013 att nämnden skulle gå back med 12 miljoner. I december informerade de, att underskottet ökat till 22 miljoner. I februari 2014 hade underskottet ökat till 30 miljoner. Om man inte kan lita på de uppgifter, som ekonomiavdelningen lämnar, hur skall man då kunna fatta riktiga beslut? I mars 2014 fick nämnden en prognos på att underskottet 2014 skulle bli 38 miljoner. Med mycken möda lyckades nämnden pressa ned detta till 25,9 miljoner.

 

Vad skulle nämnden gjort? På nämndens marsmöte diskuterades olika lösningar. Alla var införstådda med att det skulle bli ett stort underskott 2014. SPI Välfärden föreslog att nämnden skulle ställa sina platser till förfogande, om vi inte fick mer pengar till verksamheten. Nämnden ville inte gå fram så drastiskt. I stället beslöts, att vi skulle begära mer pengar av Fullmäktige. Det gjorde nämnden två gånger under året, men fick nej. Nämnden har varje månad redogjort för Kommunstyrelsens arbetsutskott om nämndens ekonomiska problem. Svaret har alltid varit att kommunen har inga pengar.

 

Nu lämnar vi 2014 års problem men dramatiken är inte över för det. Den ”nya nämnden” har fått en prognos, på ett underskott för 2015, på 20 miljoner. Nämnden är fortfarande underfinansierad och måste ha ett tillskott om budgeten skall gå ihop. Om den inte får det, kommer inte heller denna nämnd att få ansvarsfrihet. Kommunens ekonomi är mycket ansträngd. Trots detta kan man inte ha en ”ansvarslös” nämnd år efter år. En spännande fortsättning följer.

 

Lars-Evald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem  Stöd SPI