HÖRBY

avdelningen

Start   Styrelse/Uppdrag    Möten   Val 2010      Länkar   Kontakta oss

      

Ni som har rätt till detta. Glöm inte att tala om det för er tandläkare.

 

Särskilt tandvårdsstöd

● Infördes 1 januari 2013 och riktar sig till personer med ökat behov av tandvård. Det gäller dem som har vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som ökar risken för försämrad tandhälsa.
● Exempel på sjukdomar är tarmsvikt och Sjögrens syndrom.
● Stödet är på 600 kronor per halvår. Totalt ges 1 200 kronor per år.
● Stödet ska gå till betalning av förebyggande åtgärder som undersökning och tandrengöring.
● De som har rätt till särskilt tandvårdsbidrag har även rätt till det allmänna tandvårdsstödet som alla får.
● De som har rätt till stödet behöver inte söka det. Bidraget dras direkt på plats från tandvårdsavgiften.

                                                                                 

Bli medlem  Stöd SPI