n
 

 

HÖRBY

avdelningen

 

Start   Styrelse/Uppdrag   Möten   Val 2014     Länkar   Kontakta oss

Rapport från SPI Välfärdens Riksmöte, i Kristianstad, den 8 – 9 maj 2015.

 

Förra veckan hade SPI Välfärden riksmöte i Kristianstad. Det var två trevliga dagar med många diskussioner om partiets framtid. Göran Dandelo gick igenom var partiet står och konstaterade att vi behövs. Alla frågar efter ett pensionärsparti. Vår framtid beror på hur vi kan exponera oss i medierna och de sociala medierna få en allt större betydelse. Göran ägnar, i snitt, två timmar om dagen med Facebook. Även tidningar och hemsidor är fortfarande viktiga. Liksom möten och utskick till medlemmar. Vi måste synas.

 

Vi fick en delvis ny styrelse och begåvades med två partiledare. Det skall vara både kvinnor och män i partiet och det skall vara lika villkor. Göran Dandelo valdes om och vid hans sida valdes Birgitta Lindgren från Malmöavdelningen.

Vidare beslöts att distrikten skulle upphöra som juridiska enheter. Alla avgifter skulle gå till riksavdelningen. Detta för att ekonomin inte skulle splittras utan koncentreras på ett ställe. Avgifterna skulle vara år 2017, 80 kronor för avdelning som hade partistöd och 40 kronor för avdelning utan partistöd.

 

Den nuvarande mötesordningen är att vi har ett riksmöte udda år och ett ordförandemöte jämna år. Nu beslöts att vi skulle ha ett riksmöte varje år och ordförandemötet skulle utgå. Detta för att vi skulle kunna diskutera och anpassa oss till den politiska verklighet, som för tillfället råder och för att det skulle finnas möjlighet för alla, att uttrycka sina åsikter.

 

Rikspartiets hemsida diskuterades. Alla var överens om att den inte fungerar. Vår ordförande lovade att det skulle bli en ändring på detta. Avdelningarna kommer inte heller i framtiden att kunna direkt ändra på sidan. Det kan bara vara en administratör och en som äger koderna och åtkomsten till sidan. För de avdelningar, som har en egen sida, kommer de att lägga en länk till denna. Uppdateringar kan då göras direkt av avdelningen.

 

Vi gick också igenom våra stadgar och partiprogram. Många justeringar gjordes. Så fort ändringarna är klara så finns de att läsa på riskavdelningens hemsida. Vi skall också försöka att lägga länkar från vår hemsida.

 

Det som tog den längsta tiden var diskussionen om partiets namn. Inte mindre än tio förslag till namn fanns i utgångsläget. Fyra av dessa kunde vi ta bort meddetsamma. De var redan registrerade på valmyndigheten av andra partier. Varför man ville byta namn berodde på att många frågade vad SPI betydde då de kom till valstugorna. Då var man tvungen att säga att vi var ett intresseparti för pensionärer. Svaret blev då ”Jag är inte pensionär än” och vederbörande gick.  Målgruppen 50+ är viktig för oss och det var många som ansåg att vi riskerade, att missa den, om ordet pensionär fanns med i namnet. I Hörby har vi inte det problemet, där SPI är synonymt med partiet, oavsett vad det står för. Flera ”äldre” avdelningar uttryckte samma åsikt. 

 

För att göra en lång historia kort så kom man fram till att man kunde byta ut Sveriges Pensionärers Intresseparti mot Sverigepartiet i Välfärden. Efter ett antal omröstningar enades man om Sverigepartiet i Välfärden. Vi behåller vår logga och ”blomma”. Därför har namnbytet ingen betydelse för oss i Hörby. Vi lade först ned våra röster, men ett beslut av denna dignitet måste tas med 2/3-dels majoritet. Då vi gjorde en omröstning röstade även SPI Hörby för förslaget.

 

Göran Dandelo avslutade mötet, med att tacka alla delegater, för ett bra och konstruktivt möte.

Länge leve

 

 

Lars-Evald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem  Stöd SPI