n
 

 

HÖRBY

avdelningen

 

Start   Styrelse/Uppdrag   Möten   Val 2014     Länkar   Kontakta oss

 Med bestörtning blev vi underrättade om att kommunledningen sparkat vår socialchef, Peter Hansson. Enligt vårt kommunalråd Susanne Meijer ”att det varit för mycket besparingsfokus från socialchefens sida”. Är det inte besparingar som nämnden krävt att han skall göra?

Då revisorerna riktade anmärkning mot socialförvaltningens underskott, så var det inte förvaltningen som kritiken var riktad. Utan nämnden. Det är ju nämnden som är ansvarig och inte tjänstemännen. Nämnden talar om för tjänstemännen vad se skall göra och tjänstemännen utför nämndens order. Så har det också fungerat mellan nämnd och förvaltning.

 

Varför sparkar man då Peter Hansson? Man kan inte komma ifrån att det börja att brinna under de tidigare nämndledamöternas fötter. Revisorernas dom över dem är besvärlig. Därför måste någon annan få skulden för politikernas misslyckande. Då blir Peter Hansson den idealiska kandidaten.

 

Nu kastar man ut förvaltningen utan ledning under lång tid igen och Ewa Mellerström går in som tillfällig chef över sommaren. Vad händer sen? En ny chef skall rekryteras. Han eller hon skall sätta sig in i jobbet. Med största sannolikhet kommer allt planerad effektivisering att upphöra under resten av detta år och en bit in på nästa år.

 

De senaste 12 åren har socialförvaltningen alltid gått med underskott. Det har varit underskott på 30 miljoner tidigare också. Detta har fortgått år från år. Ingen har reagerat förrän förra året då revisorerna vägrade att ge nämndledamöterna ansvarsfrihet. En stor del av förvaltningens kostnader är bundna enligt lag och varje år ökar statens pålagor. Vi tar också emot ett 20-tal flyktingar varje år. Migrationsverket betalar kostnaderna de första 2 åren, sedan får kommunen ta över. Då det enligt SCB tar 10 år innan hälften av invandrarna får ett arbete, så ökar försörjningsstödet år från år bara av denna anledning.

 

Då det gäller oss äldre så finns det inga lagar som styr. Därför är vi alltid ett besparingsobjekt. I november infördes en extra kostnad för alla äldre som är beroende att få mat från kommunen. Priset höjdes med 420 kronor månad. I juni var ärendet uppe i socialnämnden och i augusti, förra året, behandlades det i Fullmäktige. Både Susanne Meijer och Tommy Hall protesterade mot höjningen och skrev reservationer. De borgerliga handlade som sina kollegor i riksdagen och klämde åt de som hade det sämst ställt, skrev Tommy Hall.

 

Nu efter valet är det tvärt om. Alla socialdemokrater röstar för att kostnadshöjningen skall behållas. Nu har det fått sina röster. Nu gör det ingenting om Pelle och Lisa, som kanske lever på en garantipension, får betala. Nu gäller det bara att rädda det egna skinnet. Skylla underskotten på Peter Hansson och mildra revisorernas dom, så att de kan sitta kvar och regera.

 

Lars-Evald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem  Stöd SPI