n
 

 

HÖRBY

avdelningen

 

Start   Styrelse/Uppdrag   Möten   Val 2014     Länkar   Kontakta oss

2015-04-27

Insändare SkD, Läsarnas Åsikter

 

På SkD:s ledarsida den 2015-04-27, kunde man läsa ”Myter om den privata välfärden”. Man konstaterade att ett antal utredningar hade visat att det inte fanns några strukturella skillnader mellan privat och offentlig välfärd. Det är alldeles riktigt. Man skrev också att ”det inte finns några självklara skillnader annat än att de privata möjligen är mer effektiva”.

 

Jag instämmer helt i ovanstående resonemang. Jag håller också med om att ett privat företag måste redovisa en vinst. Vinst kan jämföras med ränta på insatt kapital och behövs för t.ex. nyinvesteringar.

 

Så här långt är allt frid och fröjd. För ett par år sedan, kom jag över ett bokslut, från ett av riskkapitalföretagen. Där hade man lånat upp allt kapital, som behövdes för att driva verksamheten och på detta betalade man en hög ränta. Räntan är ju en avdragsgill kostnad, som man kan kvitta mot vinst. Vinsten blev därför nästan noll. Räntorna skickade man utomlands. Det blev totalt 1,2 miljarder. SkD har rätt än en gång. Visst är privata välfärdsföretag effektivare än kommunala.

 

I juni månad förra året la en utredning fram ett förslag om hur man skulle kunna begränsa vinsterna i välfärden. Förenklat uttryckt föreslog man att räntorna skulle tas upp som vinst och beskattas. På 1,2 miljarder skulle skatten bli ca 200 miljoner. En intet föraktlig summa, men företaget skulle ändå kunnat skicka en miljard kronor till sina uppdragsgivare i utlandet. Nu har regeringen beställt en ny utredning. Ilmar Reepalu har fått uppdraget att genomföra den. Lycka till Ilmar. 

 

Varför kan inte kommunerna vara lika effektiva som riskkapitalbolagen? Bl.a. därför att de har helt olika förutsättningar. I en kommun har man en budget, som anger ramen för verksamheten. Vårdenheterna arbetar oftast oberoende av varandra och kan inte utnyttja de samordningseffekter, som ett aktiebolag med många enheter kan.

 

Hur skulle då lösningen se ut? Starta ett antal kommunala aktiebolag. Köp den kompetens som behövs för att driva välfärdsföretag. Så gör alla framgångsrika privata företag. Ge sedan företagen samma förutsättningar att driva verksamhet, som riskkapitalbolagen. Vinsterna skulle stanna i Sverige och i vården. Ta det gärna som ett tips Ilmar Reepalu.

Också SKD. Berätta hela sanningen nästa gång.

Lars-Evald

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem  Stöd SPI