n
 

 

HÖRBY

avdelningen

 

Start   Styrelse/Uppdrag   Möten   Val 2014     Länkar   Kontakta oss

Denna insändare vägrade Skånskan att ta in, därför att den var för lång. På vår hemsida är ingenting för långt. Därför skall ni få läsa den i original. Bakgrunden är att Hörby kommun nu styrs av ”oansvariga” politiker. Den förkortade versionen kommer om några dagar i tidningen.

 

Insändare SkD, Hörbysidan

 

Efter den moderata röran i Hörby, hade vi hoppats på lite lugn och ro. Men inte. Vi hamnade istället i den socialdemokratiska röran. Deras hantering av Socialnämndens underskott är under all kritik.

 

Att revisorerna inte kunde ge socialnämnden ansvarsfrihet var självklart. De hade under två år riktat anmärkning mot nämnden, men ingenting hade hänt. Något måste göras för att ändra på detta. Fullmäktige hade gett nämnden i uppdrag, att inom ramen för anvisade medel, visa ett 0-resultat. Detta klarade inte nämnden. Socialnämnden har berättat för både fullmäktige och kommunstyrelse, flera gånger, att de tilldelade pengarna inte räckte. Svaret har alltid varit att vi inte har fler pengar. Ni ska spara. Det gjorde nämnden också, så mycket som den kunde. Då nämnden visade upp ett underskott på 25,9 miljoner så hade inte nämnden handlat efter Fullmäktiges order, utan ”ansvarslöst” slösat med pengarna. Att det uppdrag, som nämnden hade, var omöjligt att genomföra har inte med saken att göra. Kommunfullmäktiges beslut står över alla andra nämnders beslut. Politiker som visat sig vara ”ansvarslösa”, kan naturligtvis inte sitta kvar och styra kommunen. Ett styre, som skulle bli helt ”ansvarslöst”.

 

Hur skulle då socialnämnden agerat? Det stod klart för alla nämndledamöter, att vi för det 10-onde året i rad, skulle nämnden visa ett underskott. Det enda osäkra var storleken. I början på året presenterades en prognos på ett underskott på 37,8 miljoner. Då nämnden inte fick något stöd vare sig av kommunstyrelse eller fullmäktige, så skulle naturligtvis nämnden ställt sina platser till förfogande och avgått. Detta föreslog SPI Välfärden. Det hade naturligtvis blivit en förstasidesnyhet, men nämnden hade tvingat både fullmäktige och kommunstyrelse att komma med lösningar. I bokslutet för 2014 hade kommunen ett överskott på 3,7 miljoner kronor. Då hade vi reglerat underskotten i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. Tillsamman ca 34 miljoner. Pengarna fanns och en lösning hade kunnat komma till stånd. Om det berodde på illvilja från det borgerliga styret eller på att ekonomiavdelning inte hade någon som helst koll på pengarna, kan vi lämna därhän. Nämndens majoritet valde att fortsätta och ”göra det bästa av situationen”. Därför är vi där vi är idag.

 

Den nya socialnämnden har redan gett en prognos på ett underskott på 16,9 miljoner kronor för 2015. Skall de få pengarna av kommunstyrelsen eller skall de också bli ”oansvariga”? Skall de tvingas att avgå? En spännande fortsättning följer.

 

Några dagar före fullmäktigemötet i Svensköp talade jag med en journalist från Skånskan. Jag sa att jag var helt övertygad om att nämnden skulle få ansvarsfrihet. Alla andra beslut skulle skapa kaos. Jag trodde därför inte mina öron, när fullmäktiges nya socialdemokratiska ordförande, föreslog att nämnden inte skulle beviljas ansvarsfrihet. Han fick igenom beslutet genom att ”lova” att ingen politiker skulle drabbas. Ett löfte han inte kunde ge, som enskild ledamot av fullmäktige. Det är bara fullmäktiges 41 folkvalda medlemmars gemensamma beslut som är giltigt och det är, att vi har 15 ”ansvarslösa” politiker, som nu styr Hörby.

 

Nu finns det bara en lösning för Hörbys fullmäktige. Redan till nästa möte måste man fatta ett beslut om, att Hörbys politiker inte är riktigt så ”ansvarslösa”, att de inte kan fortsätta att styra Hörby.

 

Och alla Hörbybor. Skäll inte på politikerna. Glöm inte bort att det var ni som valde, både det gamla borgerliga styret och den nuvarande socialistledda ”ansvarslösa” regnbågskoalitionen.


Lars-Evald

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem  Stöd SPI