HÖRBY

avdelningen

Uppdaterat 2018-08-14

Start  Styrelse/Uppdrag   Möten   Val 2018      Länkar   Kontakta oss

 PARTIET MED ERFARET FOLK

OCH

SUNT FÖRNUFT

 

 Gör ditt inlägg i våra åsikter. Eller kommentera inläggen.

 

Vilket Parti överensstämmer bäst med dina åsikter. Testa, klicka  här: 2018-07-18

Läs under fliken val 2018

Kommentar till insändare i SkD 2018-08-14

 

Hej Stefan Borg: Du frågar i en insändare om Centern kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna. Du behöver inte vara orolig. Om ni blir största parti i valet, vilket förefaller troligt, så ställer alla svanspartierna (KD,L,C och MP) upp. Du tror väl inte att något av partierna vill lämna köttgrytorna?

 

Lars--Evald

 Om politikernas löften 2018-07-18

Jag läste i SkD, den 2018-06-22, att Susanne Meijer hade sagt, i samband med att den preliminära budgeten behandlades i Fullmäktige, att ”enligt henne är det framförallt skolan och äldreboenden som kommer att prioriteras”. Det låter bra Susanne, men för en liten tid sedan sa du att Önnebo skulle vara ett LSS – boende och nu skall äldreboenden prioriteras. Du får snart bestämma dig.

Lars-Evald

 Om politikernas löften  2018-05-04

 I veckan har vi haft en hearing om landsbygden och byskolorna. Jag var inte närvarande men utgår från artikeln i SkD. Artiklarna där brukar alltid (nästan) vara sakliga och informativa.

 

Där står det att politikerna ”inte gav något entydigt besked om vad som skall hända med byskolorna”. I skolutredningen, som kommunen har gjort, skissas det på att en eller flera byskolor skall läggas ned. SPI Välfärden var ett av de partier som klart lovade att alla skolorna skall vara kvar, även efter valet.

 

Vid förra valet drev socialdemokraterna, med stor kraft, att matkostnaderna för äldre inte skulle höjas. Svansen (KD, MP, C och L) och M hade en annan åsikt.

Ett par månaderna efter valet röstade Socialdemokraterna för en höjning av kostnaderna, tvärtemot vad de sagt före valet.

 

Om skolorna uttrycker sig Susanne Maijer (S) mer försiktigt. ”Vi måste ha koncensus om beslutet” vilket betyder att majoriteten bestämmer efter valet. Varför säger man inte klart och tydligt att skolorna skall bevaras? Varför skjuta upp beslutet? Det är tydligt att det är du som röstar, som avgör om skolorna skall vara kvar eller inte.

 

Lars-Evald

 

Valåret 2018. 2018-01-09

Hej alla SPI Välfärdens medlemmar. I år är det val och det är hög tid att börja jobba. Vi har några månader på oss nu att tala om hur vi vill ha det i Hörby. Jag har skrivit ett par insändare där jag kallat C, MP, L, och KD för ”Svansen”, men centerpartiska SkD har inte tagit in dem. De sitter alltid och styr Hörby. Det största partiet, oavsett om det är socialdemokrater eller moderater, behöver alltid dessa partier för att få ihop en majoritet. De har resonerat ihop sig före mötena och sedan röstat likadant. Höjden var när Birger Larsson sa till Gert Nygren att ”Jag tycker att ditt förslag är väldigt bra men jag måste rösta emot det.”

 

Nu, mindre än ett år före valet, sprack samarbetet. Nu måste man rösta som deras väljare tycker att de skall göra och inte som det största partiet vill. Alla skandalerna som man varit med och skapat, vill man fjärma sig ifrån. Det kan man göra utan risk, man sitter ju ändå kvar vid ”köttgrytorna”. Genom att tillsätta en arvodesgrupp, som skall höja arvodena nästa år, har man försäkrat sig om, att det skall bli ännu lönsammare att regera under nästa valperiod. Heja Svansen.

 

Du som har åsikter sätt in dem på vår hemsida. Det är väldigt enkelt. Klicka ara på ”Klicka här”. Skriv ner vad du tycker och klicka på ”skicka”. Du får skriva vad du vill utom att någon är en idiot, även om vederbörande är det.

Lycka till önskar Lars-Evald

 

Om gullvivor 2017-12-30

Jag hittade en liten Gullviva i min trädgård. Den hade bara två blommor utslagna, men vi är ju bara i december månad. Gullvivan är ju SPI Välfärdens blomma. I m...aj månad blommar den ut för fullt. Det hoppas vi att SPI Välfärden också skall göra.

Trots nästa års höjning av pensionerna så blir det allt sämre för oss äldre. Vi skall inte tala om hur hårt våra barn kommer att drabbas, när de kommer upp i pensionsåldern. Trots att pensionärsorganisationerna har protesterat i över 20 år, så har ingen förbättring skett. De saknar maktmedel. Därför händer inget. Alla lyssnar på dem, men ingen gör något. De behöver ju inte göra något. Deras medlemmar uppmanas ju att rösta på de etablerade partierna.

Allteftersom allt fler och fler upptäcker bristerna i pensionssystemet, kommer också fler att vilja ändra på det. Min lilla blomma är för tidigt ute. Det har också SPI Välfärden varit. Men vårt parti är den enda kraft som kan förändra. Vi kommer att göra det också.

Så får jag önska ett riktigt gott och framgångsrikt nytt år, till alla SPI Välfärdens medlemmar och väljare.

Eva Rosdahl

 

 Hörbys landsbygdsskolor skall finnas kvar! 2017-03-15

Hörbys socialistiska ledning har planer på att stänga skolor på landsbygden! De tycks ha uppfattat sin slogan ”Vi Vågar!” på helt fel sätt??

 

Hörby kommun har en levande landsbygd Byar som sjuder av liv och rörelse. En stängning av en skola gör genast bygden mindre attraktiv och framför allt stora problem för barnfamiljer.

Den mindre skolan är en stor trygghet för barnen och även deras föräldrar. Framför allt de yngsta får en lugnare miljö. Närheten gör skolvägen och restiden kort.

 

Ett mindre antal barn i den enskilda skolan gör det lättare att upptäcka och förhindra t.ex. mobbing och andra saker som kan ge eleverna problem.

Självklart blir miljön betydligt lugnare vid såväl måltider som raster.

Vid de tillfällen när klassen inte är fullsatt bör en bussning från tätorten vara fullt möjlig.

 

Namninsamlingar i all ära är bra, men oftast struntar politikerna i dessa.

Nej, lämna omedelbart de partier som ställer sig bakom ev. nedläggningar. Och glöm inte heller vilka partier när det blir dax att rösta 2018

 

Björn Åvik

 

Vår framtid är våra barn 2016-11-26

Barnen skall ta över när inte orkar mer. Varför skriver jag så ? Jo vi skall  ge dem en god start i livet och ge dem kunskap att klara av sin framtid.

Gör vi detta i Hörby kommun ?

Svaret är   kanske – kanske inte?

Att jag tvivlar beror på att jag precis läst S K L s skolrapport. Sveriges kommuner och landsting publicerar olika rapporter om läget i kommunerna.

Hörby kommun hamnar för kommunala skolor på plats 264 av 290 kommuner!

Egentligen behövs det inte sägas mer , men andra skånska kommuner placerar sig långt ifrån Hörby

 

Höör  82

Sjöbo  54

Eslöv  66

Simrishamn 23

Lockar det barnfamiljer att flytta till Hörby ?

Björn Åvik

 

 

 Extra Kommunstyrelsemöte 2016-10-25

 

Vid tisdagens extra sammanträde i Kommunstyrelsen togs beslut om 2017 års budget för Kommunstyrelsen. Det fanns förslag på ytterligare en tjänst som informatör. Kostnaden är ½ miljon kronor för nästa år. SPI ansåg att tjänsten redan fanns och inte behövdes. De styrande röstade för avslag på vårt förslag, och så blev det.

Sedan ville SPI att avsätta 500 TKR till att utreda var och hur ett nytt äldreboende skulle se ut. Hörby har en åldrande befolkning och stor brist på boendeplatser. Innan ett beslut kan tas och byggandet blir klart tar det minst 5 år i Hörby kommun.

Nej vi fick ingen framgång här.

Avslag av samtliga i de styrande partierna!

SPI kämpar på och kommer igen!!

 

Björn Åvik

 

NI KAN FÅ HJÄLP, 2016-08--03

Kommunen har en fixartjänst för alla som fyllt 65 år. Behöver du hjälp med enklare göromål i din bostad, som t.ex. ta ner gardiner, byta lampor, lyfta tunga saker m.m. ring FIXARJIMMY. Han kommer och hjälper dig gratis.

RING 0733-31 81 47 så kommer han.

 

 

Kommentar till Susanne Meijer 2016-07-14

 

Att du tar ansvar för asylsökande förstår vi, men är det något mer du tar ansvar för? Socialnämnden kommer att gå back med 12 miljoner enligt årsprognos. Ca 9 miljoner av dem kan hänföras till flyktingmottagningen. Kommunens helårsprognos visar på ett underskott på 3,4 miljoner. Ca 900 miljoner behövs de kommande åren, p.g.a. bristande fastighetsunderhåll.

 

Utan att tänka beviljar du pengar till förstudier, för olika projekt, på 2,2 miljoner. I de dokument, som vi fått ut diskuteras det och i en del fall har det beslutats, om olika kostnadsposter som t.ex.:

 

HIAB skall ge förtur till invandrare och upplåta minst 12 lägenheter under 2016 till 2017. Boendepaviljonger skall byggas på Vårdcentralområdet för nyanlända. Engångskostnad 1,5 miljoner. Hyreskostnad 70 000 kronor månad. Undervisningsmoduler skall byggas på Lärcenters område. Kostnad 1 miljon, årskostnad 640 000 kronor. 10 miljoner avsätts för inköp av villor och/eller bostadsrätter till nyanlända.

 

Det mest uppseendeväckande beslutet är inköpet av det fallfärdiga mingelhuset och de under din tid avsatta 4 miljonerna för upprustning av det. Omläggning av taket är inte inräknat.

 

Miljonerna rullar. Kan du sova om nätterna Susanne Meijer ?

 

 

Problemet med den uppsagda socialchefen. 2016-07-10

 

Susanne Meijer sa ju upp vår socialchef under dunder och brak.  Han fick också ett frikostigt avgångsvederlag. Detta har satt vårt kommunalråd i en pinsam dager. Hon hävdar att han sa upp sig själv, men stämmer det? Vi i Socialnämnden hade ingen aning om att han skulle sägas upp. Det fick vi information om, när uppsägningen var gjord och socialchefen hade gått hem. Vi i SPI Välfärden var inte missbelåtna med honom. Han var ju en tjänsteman, som var underställd politikerna i nämnden och måste följa de riktlinjer, som politikerna bestämde.

 

Ärendet gick till förvaltningsrätten, som skriver i domen, ”Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet”. Således var beslutet  felaktigt.

 

Men vad hände egentligen? Enligt min sagesman kom vår socialcef till jobbet som vanligt uppsägningsdagen och var på ett gott humör.  En halv timme senare kallades han in till kommunalchefen och kommunalrådet. Efter ytterligare en halv timme, kom han ut från mötet, samlade ihop sina personliga saker och åkte hem. Fyra dagar efter detta möte ”sa han upp sig på egen begäran”.

 

Om han hade sagt upp sig själv, så skulle han haft tre månaders uppsägnngstid och inget avgångsvederlag. Om han blev uppsagd så  skulle han ha avgångsvederlag enligt anställningsvilkoren. Susanne Meijer påstår att han sa upp sig själv. Varför fick han då avgångsvederlag? 

 

Det var felaktigt att säga upp honom. Det säger Förvaltningsrätten. Är man det minsta lilla konspiratoriskt lagd, så kan man dra följande slutsats.

 

Politikerna, fick inte ansvarsfrihet år 2014. Det är samma politiker som styr Hörby kommun idag. Genom att säga upp socialschefen, så får han skulden för misslyckandet, trots att han bara kunde verkställa politikernas beslut.

 

Nu försöker våra ansvarslösa politiger att tiga hjäl ärendet.

 

VAD TROR DU????????????????????

Lars-Evald

 

 

Inte alls oväntat! 2016-06-30

 

 

Sveriges kommuner har granskats ur hållbarhetssynpunkt. Miljöduktiga.
Hörby kommun hamnar på plats 217 av 290 kommuner. Bland de skånska kommunerna är det endast 2 stycken som har något sämre resultat än Hörby. Hörbys plats är 5 placeringar sämre än i fjol!

Vår grannkommun Höör har klättrat rejält sedan förra mätningen. Platsen är 167. Bravo! Att Hörby kommun hamnar så långt tillbaka är ingen överraskning. Förebyggande miljöarbete saknas i stort sett helt. Det ger inga poäng att skriva vackra ord i planeringar m.m. när inget görs.

 

Jo en sak är miljöförvaltningen duktiga på. Att ta ut avgifter och sätta böter som går direkt till staten.

 

Den nya kommunledningen har inte heller visat framfötterna när det gäller satsningar på ett hållbart samhälle. Både engagemang och kunskaper tycks saknas!

 

Björn Åvik

 

Sagans figurer finns i Hörby. 2016-05-22

 

Kommer ni ihåg sagan om Pelle Svanslös?  Minns ni Måns, Bill & Bull?

De var inte de smartaste och försökte ställa till det för Pelle.

Alla tre sitter i toppen i Hörby kommuns styre. Likheten är slående. Ett par av dem har visat sig ganska svaga att räkna och det gör det inte lättare för dem.

 

Nyligen hade Måns lagt fram förslag till beslut att satsa 10 miljoner på att köpa boende till flyktingar. SPI påpekade att man måste veta var pengarna skall tas?

Inga problem enligt Måns!  Instämmer! sa Bill (A. Larsson C) Helt klart sa Bull! (B. Larsson Fp)

 

Sedan kom frågan om en dopgåva till Prins Oskars lekpark!   Han skall inget ha sa Måns!  Självklart inte, sa Bill.  Håller med, sa Bull.

 

Nästa fråga var att ställa en barack utanför Lärcentret för undervisning av flyktingar. SPI påpekade att efter viss omdisponering, så finns det kanske plats i våra skolor?

 

Vi har bestämt sa Måns! De har vi sa Bill. Vårt förslag är bra, sa Bull.

Och så blev det och ytterligare miljoner flög iväg från kommunens redan skrala kassa.

 

Björn Åvik

 

 

2016-05-17

Susanne Meijer LJUGER. Men vad kan man vänta sig av en desperat socialist. Hon skriver:

 

”S i Hörby vill att våra äldre skall umgås och träffa unga personer med funktionshinder i Källhaga området.  Det vill inte Sd inte heller pensionärspartiet SPI. De vill inte skapa gemenskap, de vill skapa segregation och utanförskap”.

Om det är något som SPI Välfärden slåss för så är det för de äldre. Det är inte vi som höjt matkostnaden för de äldre. Det är inte vi som tar de lägenheter, som är byggda och avsedda för äldre till ungdomar. Det är Socialdemokraterna påhejade av den borgerliga svansen, som de regerar ihop med.

Usch Susanne Meijer.

 

Lars-Evald

 

 

2016-04-28

Vid Socialnämndens senaste sammanträdde beslöt man att ta sex lägenheter från de äldre. SPI Välfärden ville att beslutet skulle vara tidsbegränsat men röstades ned av Socialdemokraterna och den borgerliga koalitionen. Reservationen såg ut som nedan:

 

 Reservation

SPI-Välfärden reserverar sig mot beslutet att upplåta 6 lägenheter på

Byggmästaregatan till servicebostäder med tillhörande baslägenhet.

Lägenheterna på Byggmästaregatan är byggda för äldre personer i Hörby kommun och är att betrakta som trygghetsboende.

 

Lägenheterna ligger i anslutning till KÄLLHAGA (särskilt boende) och området som ligger i utkanten av Hörby samhälle är att betrakta som lugnt. SPI-Välfärden anser det vara direkt felaktigt att placera unga personer med vissa funktionshinder i utkanten av samhället utan tillgång till vare sig kommunikationer eller butiker.

 

Många av de äldre på Byggmästaregatan har tidigare (2011) upplevt problemen och är rädda för att de skall återupprepas. SPI-Välfärden anser det vara direkt felaktigt, att med en åldrande befolkning minska antalet trygghetslägenheter från 51 till 45.

 

SPI-Välfärden anser att kommunen med det snaraste skall bygga servicelägenheter (2x6 lägenheter) centralt i Hörby samhälle. Med centralt menar vi att hyresgästerna skall ha tillgång till kommunikationer och butiker i närheten att sitt boende. Även de naturliga mötesplatserna för personer i samma ålder bör ligga i närheten.

 

Kommunen äger redan byggklara tomter vilket innebär att servicelägenheterna skulle kunna vara klara inom ett år.

2016-03-21

Vid dagens Fullmäktigemöte valdes Karin Gullberg till ordförande för  Revisorerna i Hörby. Hon efterträder Jan-Erik Jörgensen som av gått p.g.a. åldersskäl. Karin är medlem i SPI välfärden och är vald på ett SPI-mandat.

 2016-03-19

Årsmötet 2016.

 

På torsdagseftermiddagen hölls SPI årsmöte i Fullmäktigesalen. Ett 50 tal medlemmar hade mött upp. Stämmoförhandlingarna gick snabbt och det blev i stort omval över hela linjen. Till avdelningens ordförande till nästa årsmöte valdes Percy Hallquist.

Därefter följde en livlig diskussion om och kring Hörbypolitiken. Frågor som diskuterades var bl. a. hemtjänsten, flyktingmottagandet, och det dåliga fastighetsunderhållet, Bristen på platser i boende för äldre är mycket besvärande. Kommunens ekonomi oroade ett flertal.

 

Upp som en sol och ned som en pannkaka!

Ja så kan man beskriva hanteringen av Metropol! Kockarna som vispat smeten borde ställas till svars för sin oförmåga och brist på sunt förnuft! Ahlkvist och Persson!

På sammanträdet då husköpet beslöts föreslog SPI en besiktning av huset, men nej, de visste bäst?!

Nu visar det sig att huset är genomruttet och fullt av mögel. Pengar rakt ut i sjön!

Tanken var att bygga en byggnad mellan Metropol och huset där man kunde Mingla. Även detta har de missat! Det får nämligen inte byggas på denna mark

Vi från SPI har från första början ställt oss frågan, hur ofta kommer det att användas?

Det finns betydligt viktigare saker i Hörby att lägga pengar på
Hoppas det nya styret har lite mer förnuft än förra kommunledningen!

B Åvik

 

2016-03-09

Vid gårdagens sammanträde med kommunstyrelsen fanns ett ärende om Hembygdstugan.

Man har tidigare försökt att flytta den till tomten vid museét ,men har mött på motstånd från de kringboende.

Nu var förslaget att försöka igen med ändring av detaljplanen.

Spi med flera var emot detta och föreslog återremiss. Vi anser att man skall undersöka om det går att flytta hembygdsstugan ut till Fulltofta Naturcentrum. Vi anser att den passar in i den miljön.

Efter en del överläggningar gick de styrande på vår linje!
Björn Åvik

 

Med bestörtning blev vi underrättade om att kommunledningen sparkat vår socialchef, Peter Hansson. Enligt vårt kommunalråd Susanne Meijer ”att det varit för mycket besparingsfokus från socialchefens sida”. Är det inte besparingar som nämnden krävt att han skall göra?

 Ingeborg Oléni SPI Välfärden Laholm, har lyckats få in denna insändare i Hallandstidningarna. Hon skriver om vård i livets slutskede. Läs mer. 2015-06-09.

 

 

 

 På socialdemokraternas kongress över veckoslutet framförde Stefan Löfven åsikten att pensionsfonderna skulle kunna användas till att finansiera bl.a. järnvägen. Fonderna tycks vara ett ständigt orosmoln för statsmakten, som om det var allmänna medel. Läs mer. 2015-06-03.

 

 

 

Den senaste veckan kunde vi läsa om den ”utsmetade bromsen”. Varför denna diskussion om bromsen? Bromsen skulle aldrig sänka pensionerna om systemet var riktigt finansierat. Varför diskuteras aldrig finansieringen? Den tycks vara tabu i pensionsgruppen. Läs mer. 2015-05-24

 

 

 

Insändaren som Skånskan inte ville ta in. Den skrevs med anledning av en ledare med rubriken ”Myter om den privata välfärden”. Där talade man om hur effektiva och kvalitetsmedvetna Riskföretagen var, men ”glömde” att berätta, att de tillsammans skickade ca 12 miljarder kronor till skatteparadis, år 2013. Läs mer. 2015-05-17

 

 

Rapport från SPI Välfärdens Riksmöte, i Kristianstad, den 8 – 9 maj 2015. 2015-05 12. Läs mer.

 

 

Denna insändare vägrade Skånskan att ta in, därför att den var för lång. På vår hemsida är ingenting för långt. Därför skall ni få läsa den i original. Bakgrunden är att Hörby kommun nu styrs av ”oansvariga” politiker. Den förkortade versionen kommer om några dagar i tidningen. 2015-05-11. Läs mer.

 

Så fick inte Socialnämndens ledamöter ansvarsfrihet. Eller fick de det ändå? En kompromiss löste problemet. Situationen var komplicerad.   Läs mer. 2015-04-29

 

Socialnämnden har inte bara haft problem med underfinansiering. Nej en rad andra orsaker har bidragit till att budget ej kunnat hållas. Läs mer. 2015-04-25

 

Det finns varken häxor eller trollkarlar i socialnämnden utan vanliga kommuninvånare, som kämpat med att sänka kostnaderna på alla möjliga och omöjliga sätt. Vi behärskade inte konsten att trolla. Därför gick det som det gick. Läs mer. 2015-04-17

 

Vinster i välfärden diskuteras flitigt, men vinsten utgör inget problem. Det är ränteavdragen det är fel på. Läs mer. 2015-04-11

 

Vad är välfärd? 2014-01-31

 

 

                                                                                                            

Väderprognos för Hörby

 

Så röstade Hörby i valet

 

Information från Riks- och Distrikt

 

Rätt till Bostadstillägg? Kontrollera.

 

Särskilt tandvårdsstöd

 

Fakta om pensioner

 

Korsordsservice

 

VÅR KAMPSÅNG